Алхимия на Вътрешната ИСТИНА - 16.01.

Детайли

Вт., 01/16/2018 - 19:00 до 21:00

Място на провеждане: "Есенс Център"
улица „6-ти Септември“ 37

 

За информация и записване: Веселин Михайлов

info@harmonyaivitalnost.com

08888 345 14

 

 

Обичай себе си“

серия от интегрални хармонизиращи сесии

Tема на вечерта – Алхимия на Вътрешната ИСТИНА“

16.01.2018 (вторник вечер)

 

Търсенето на Вътрешната Истина, в по-малка степен или по-голяма, е процес за всеки един от нас. За разлика от активния логически Ум, който се стреми към бъдещето и абстрактния такъв, който осмисля миналото, вътрешното знаене е Мистика. Това е вътрешен подтик към разкриване на най-голямата мистерия "Кой съм Аз" и е свързано с вдъхновението...

В тази интензивна групова интегрална сесия, заедно ще преминем през различни етапи, при които ще осъзнаем и трансформираме остарели умствени прегради и натрупано ментално напрежение,
в посоката на пробив отвъд, за да отворим пространство за проникване в по-голяма дълбочина,
към Вътрешната Истина... към онова свещенно вътрешно мистично пространство на...

 

Изморени ли сте от хронични, ограничаващи модели?

Писнало ли ви е нежелани ситуации да се повтарят?

Готови ли сте да пуснете блокиращи емоционални състояния?

Отворени ли сте за събуждане и интегриране на нов потенциал?

 

Всички ние знаем (теоритично, интелектуално), че когато се Приемем такива, каквито сме и се Обичаме истински, това ще отвори широко нашия автентичен потенциал във всички области на живота и ще внесе промяна на преживяванията, които имаме по неговото течение в посоката на: здравето, партньорствата, финансите, общуването с другите..., за да се прояви по един нов удовлетворяващ начин.

В процеса на себепознание неминуемо себе-изследваме различни аспекти от нашата многоизмерност, които биха могли и да възпрепятстват тази Любов и Приемане и да излизат като плътни воали, които невидимо са ни обгърнали и ни стесняват. Те, разбира се, си имат своите корени и причини, за да са налични и е наша вътрешна задача да изберем посоката на отговорността и да ги трансформираме, събуждайки все по-дълбоката ни автентичност, бликаща отвътре и която чака да бъде проявена.

Желаната трансформация ще се разгръща във формат на отделни Теми, които ще откриваме, разглеждаме, изследваме, като наслоени пластове и научаваме нови възможности за Приемане, Любов и Цялостност - заедно в групата.

Водещо намерение:

Изцеление на съзнателни и несъзнателни ограничаващи убеждения, спиращи емоционални състояния, зациклили поведения и отваряне за нов портал за връзка и приемане на новите безкрайни възможности и интегрирането им по един здравословен начин в цялостната система.

Превозно средство:

За постигане на желания краен резултат в този групов процес се използва разгърнат подход, в който алгоритмите на промяната са синтезирани чрез Мета-меридианни подходи и трансформиращи инструменти. Това е интензивно пътешествие навътре, което отива отвъд теориите и системите и има изцяло практическа насоченост.

Предимства:

 • Чрез силата на груповата динамика да се създаде подхранваща и безопасна душата среда;

 • Да обградиш себе си с подкрепата и обратната връзка на интелигентни хора, които вървят по пътеката на себепознание и разширение и които се интересуват от двупосочни отношения;

 • Взаимстване на ползи за всеки участник в групата;

 • Пускане на тежестите от миналото;

 • Събуждане на вътрешен потенциал;

 • Да се изненадаш от нови, неподозирани открития;

 • Процесът се насочва и импулсира от водещ с необходимия опит и квалификация;

За да участвате:

Не е необходима предварителна подготовка, знания или умения за използване на конкретен метод или техника. Необходимо е да сте стъпили на пътеката на себепознанието, да имате желание за промяна и освобождение от лични предизвикателства или блокажи, спиращи Ви по пътя и да сте изпълнени с любопитство към новото и непознатото.

Резултати:

 • повишаване на осъзнатостта;

 • събуждане на автентичния потенциал;

 • увеличаване на вътрешната сила;

 • активиране на изцелителните процеси;

 • хармонизиране на силите на даване и получаване;

 • увеличаване на Любовта и Приемането;

 • спокойствие и връзка в настоящето;

 • изживяване на повече хармония.

Водещ: Веселин Михайлов - трансформативен интегрален коуч

Моята задача е да Ви насърчавам по пътя на хармонизиране и да споделям натрупания опит, насочвайки процеса на трасформация по пътя на най-малкото съпротивление, при което използвам богат арсенал от необходими инструменти за постигане на здравословен краен резултат в настоящето. Намирам за изключително стойностно възможността да се върви по пътя на разширение и цялост, когато човек работи индивидуално и групово в комбинация. Ние сме социални същества и двата пътя са важни и се допълват като ускоряват вътрешните процеси на изцеление.“

Кога: 16.1.2018 г. (вторник вечер)

Къде: Есенс Център
улица „6-ти Септември“ 37

начало 19:00 до 21:00 часа

Такса участие: 25 лв.

За информация и записване:  Веселин Михайлов

info@harmonyaivitalnost.com

 

Групова сесия